Efektiivne telefoniteenindus

Telefoniteeninduse koolitus. Aktiivne, inspireeriv ja ideederohke koolitus, kus avastad kasutamata võimalused efektiivsemaks suhtlemiseks telefoni teel.

.

Telefoni teel klientide teenindamine eristub suuresti saaliteenindusest, sest klientide suunamisel ja nõustamisel on teenindajal võimalik kasutada vaid oma häält.  Hetkest, mil puudub võimalus näha oma vestluspartnerit, saab otsustavalt tähtsaks hääle ja sõna õige kasutus.

Põhiteemad, millele koolitusel keskendume

 • Telefoni teel suhtlemine. Telefoni eripära ja võimalused
 • Tõhusa telefoniteeninduse alustalad
 • Telefoniteeninduse etikett kõne alustuses, kõne sisus ja kõne lõpetuses
 • Kõnetehnika. Hääletoon, sõnad ja sõnumid
 • Levinumad eksimused telefoniteeninduses
 • Kõne juhtimine: kontroll aja ja emotsioonide üle
 • Olulisemad sõlmpunktid telefonisuhtluses ja juhised nende lahendamiseks
 • Mõjusad lahendused ja ideed telefoni teel kliendiga suhtlemisel

Koolitusprogrammi saame alati täiendada ja muuta teemade rõhuasetust. Oluline on, et osalejad saavad koolitusest maksimaalselt kasu.

Koolituse ülesehitus

 • Praktiline - koolitusel keskendume aktiivsele tegevusele - harjutused, situatsioonianalüüsid, rollimängud - mis aitavad osalejatel paremini kogeda uute suhtlusvõtete kasutamise väärtust ja võimalust oma töös;
 • Kaasahaarav - koolitus saab olema huvitav ja põnev, et innustada osalejaid käsitletavates teemades kaasa mõtlema ja rääkima. Nii saab koolitusel räägitu osalejatele omasemaks, tekivad mõistetavad seosed teooria ja praktika vahel;
 • Positiivset emotsiooni jagav - räägime teeninduses olulistest teemadest lihtsalt ja läbi positiivse prisma, et innustada teenindajaid ka tõsisemate teemade juures nägema ennekõike võimalusi ja lahendusi;
 • Innustav - osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad ideed oma teenindusstiili täiustamiseks ning julguse ja entusiasmi need ideed oma töös kohe kasutusele võtta.

Võtke julgesti ühendust, sest parima lahenduse Teie teenindusmeeskonna arendamiseks leiame koos.

Kohtumiseni

Piret Bärg