Klienditeenindus pingelistes olukordades

Motiveeriv koolitus teenindajatele. Konflikti ennetamine ja lahendamine. Suhtlemise psühholoogia. Kriisiolukordade lahendamise tehnikad.

.

Konflikt on teenindussituatsiooni paratamatu osa, kuid suhtumine konflikti mõjutab selle intensiivsust ja kestust.

Koolituse “Konfliktideta klienditeenindus” peamiseks eesmärgiks on aidata osalejatel näha konflikti ennetamise ja lahendamise võimalusi.

Põhiteemad, millele koolitusel keskendume

 • Efektiivse suhtlemise mudel
 • Konflikti olemus ja tekkepõhjused
 • Kliendi käitumismuster pingeolukorras
 • Emotsionaalne intelligentsus
 • Emotsioonide märkamine ja tõlgendamine
 • Konflikti ennetamise võimalused
 • Juhised pingeolukorras tegutsemiseks
 • Pingete maandamise võimalused

Koolituse ülesehitus

 • Kaasahaarav - koolitus saab olema huvitav ja põnev, et osalejad soovivad ka ise käsitletavates teemades kaasa mõelda ja rääkida ning osa võtta praktilistest harjutustest;
 • Positiivset emotsiooni jagav - räägime teeninduses olulistest teemadest lihtsalt ja läbi positiivse prisma, et innustada teenindajaid ka tõsisemate teemade juures nägema ennekõike võimalusi ja lahendusi;
 • Praktiline ja innustav - osalejad saavad koolituselt kaasa tõeliselt tõhusad ideed oma teenindusstiili täiustamiseks ning julguse ja entusiasmi need ideed oma töös kohe kasutusele võtta.

Võtke kindlasti ühendust, et koos keskenduda Teie ettevõttes ettetulevatele pingeolukordadele. Nii saame koolitusprogrammi liita just need teemad, millest saavad osalejad kõige enam kasu.

Suhtlemiseni

Piret Bärg