Klienditeenindus e-kirja teel

Meilisuhtluse koolitus. Juhised kuidas koostada efektiivne e-kiri: standardkirjad, teavituskirjad, vastuskirjad, pretensioonide lahendamine.

.

E-kirja teel kliendiga suhtlemine on kõigist suhtluskanalitest kõige pretensioonikam. Sõnad, mis elektronkirjas kliendini jõuavad, hakkavad kandma kliendi emotsiooni ja mõtte tõlgendust. Seetõttu on oluline, lisaks võrguetiketi tundmisele, tajuda sõna jõudu.

Koolituse "Klienditeenindus e-kirja teel" peamine eesmärk on näidata osalejatele võimalusi kuidas panna mõte kliendi jaoks kirja lihtsalt ja üheselt mõistetavalt, seejuures väljendades oma hoolivust ja sõbralikkust.

Peamised teemad koolitusel

  • E-kirja olemus ja eesmärk
  • Elektronkirja vorming
  • Võrguetikett ja e-kiri: pealkiri, pöördumine, sisu ja lõpetamine
  • Õigekiri: nimed, lühendid, terminid
  • Müratekitavad sõnad ja laused kirjas. Kantseliit
  • Sõnad ja nende lisatähendused ehk mitmetasandiline sõnum
  • Sümbolid e-kirjas
  • Elektronkirjad Teie ettevõttes

Koolituse ülesehitus

  • Koolitusel seome teooriaosa Teie ettevõttes kasutusesolevate e-kirjadega. Nii saame keskenduda just nende e-suhtluse nüansside lihvimisele, mis on olulised Teie teenindusmeeskonna jaoks;
  • Kaalukas osa koolituspäevast pühendame e-kirjade koostamisele. Osalejad saavad võimaluse rakendada koolitusel saadud teadmisi oma e-kirjade lihvimisele. See osa koolituspäevast nõuab osalejatelt keskendumist, sest senise kirjastiili korrigeerimine nõuab sageli ootamatult suurt ponnistust ja paindlikkust.

Lõpliku koolitusprogrammi paneme paika koos Teiega, et osalejad saaksid koolituselt kaasa nende töö iseloomuga sobivad ideed ja soovitused klientide parimaks teenindamiseks.

Kirjutage või helistage mulle,  rääkime Teie soovidest ja võimalustest. Nii saame paika panna kõige tõhusama koolitusprogrammi.

Suhtlemiseni

Piret Bärg