Nimesilt – milleks ja kuidas. 2. osa

23märts

Nimesilt – milleks ja kuidas. 2. osa

Hello, My name is 26 soovitust nimesildi kandmisel

1. Selgus suhtluses

Nimesildil on lihtne eesmärk, tutvustada ühte inimest teisele. Nimesilt loob kliendis turvatunde, et suhtleb õige inimesega.

Küllap oleme kõik sattunud olukorda, kus ei söanda info küsimiseks kellelegi ligi astuda sel lihtsal põhjusel, et ei tea kes ruumisviibijatest on asutuse esindaja, kes külastaja. Seda just siis kui teenindajatel puudub ühtne ametivorm. Ja küll on ebamugav kui oleme abipalvega pöördunud teise kliendi poole.

Nimesilt - paigutus 1

Soovitus:

  • Kandke nimesilti paremal pool rinnas, otse rangluu all.
  • Valige kinnitusviis selliselt, et nimesilt ei oleks viltu, püsti või tagurpidi.
  • Jälgige, et nimesilti ei varjaks lahtised juuksed, kraenurk, vesti hõlmad, kaunistused vms.

Nimesildist on kasu ainult siis kui ta on külastajale nähtav.

PS! Kandes nimesilti paremal pool näo lähedal väldib see ka vestluskaaslasel vajadust “rännata silmadega üle strateegilise” piirkonna, tekitades nii ebamugavaid situatsioone

2. Professionaalsus ostu-müügi suhtlusprotsessis

Tuginedes uuringutele, millest kirjutasin artikli 1. osas, mõjuvad nimesilti kandvad teenindajad enam professionaalsetena, seetõttu eelistavad kliendid pöörduda meelsamini just nimesilti kandvate teenindajate poole ja ka ostavad parema meelega nende teenindajate käest. Professionaalne välimus suurendab müüki.

Soovitus:

Nimesildile kandke nii ees- kui perekonnanimi. Professionaalse mulje loovad ennekõike nimesildid, millel on teenindaja täisnimi. Ainult eesnimi võib mõjuda liialt semulikuna, hea toon on ametlik, professionaalne suhtumine ostu-müügi suhtlusprotsessis.

3. Lugemise mugavus

Kiendil on mugavam suhtlust alustada siis kui on teada kellega räägib. Teenindus tuginebki suhtlusel ning kontakti loomine kliendi jaoks tuleb luua võimalikult mugavaks. Lugemise mugavust soodustab nimesildi kujunduse lihtsus.

Soovitus:

  • Isiklikult ma ei soovita kasutada “Hello my name is”-stiilis nimesilti, sest nagu juba märkisin – mugavus tähendab ennekõike lihtsust ja lakoonilisust.
  • Kirjamärkide kujundusstiili valikul on kõige õigem hoiduda kaunitest kirjastiilides ja panustada lihtsale kirjale (näiteks Arial-stiil). Ka kaldkiri võib muuta nime lugemise keeruliseks.
  • Kiri võiks alata suurusest 40 punkti, kuid kõige õigem on katsetada ise. Oluline on, et nimesilt oleks raskusteta loetav vähemalt 2 meetri kauguselt.
  • Materjalidest on nimesildi lugeja jaoks kõige ebasõbralikumad hõbedased ja kuldsed nimesildid, eriti kui nimi on neil sisse graveeritud. Parim on valida mattpinnaga materjal, kus nimi on kontrasttoonis (näiteks: valgel pinnal must kiri)
  • Vältige nimesildi infoga ülekuhjamist. Kõige olulisem info on teenindaja nimi ja, arvestades sissesõitnutega, võib nimesildile kanda ka teenindaja poolt valdavate keelte sümbolid (lipud).
  • Ametinimetus sobib lisada juurde siis kui tegemist on teeninduses nn tagaliiniga: osakonna juhataja, projektijuht, disainer jms

Nimesilt - kujundus 1NImesilt - kujundus 2

4. Tuntuse loomine

Ettevõtted maksavad suuri summasid, et olla nähtavad ja meeles oma klientidele. Nimesilt on aga tõhus tuntuse ja usalduse loomise võimalus. Eriti sümpaatne on seejuures teadmine, et nimesilt on üks väikseima kuluga infokandja. Kliendi pilk jõuab teenindajaga suheldes püsida nimesildil orienteeruvalt 4 sekundit. See on piisav aeg, et luua kliendile seos nimesildil oleva ettevõtte või kaubamärgi ja saadud teenuse või toote kvaliteedi vahel.

Soovitus:

Nimesildi kui reklaampinna kasutamisel on oluline mõõdukus – firmasümboolika ei tohiks varjutada teenindaja nime, seepärast tuleb firmanimi kujundada nimest väiksemas kirjas. Vabamalt saab firmasümboolikat kasutada teenindaja ametivormi vasakul poolel, mis on nn dekoratiivne ja kommertspool.

5. Vastutustunde suurenemine

Teenindajad, kes kannavad nimesilti, on enam vastutavad oma tegevuste eest. Lisaks on erinevad uuringud näidanud, et nimesilti kandvad teenindajad on teeninduses sõbralikumad, tegutsevad kiiremini ja leiavad positiivsemaid võimalusi kliendile lahenduste otsimisel. Tulemuseks on paremad kliendisuhted ja ostutehingute kiirem vormistus. Kindlasti innustab soliidse nimesildi kandmise võimalus pakkuma oma kliendile veelgi paremat teenindust.

Lisaks on nimesilt selge sümbol, mis aitab meeskonnas vahet hoida töö- ja eraelu vahel. Üldjuhul tajuvad inimesed seda automaatselt. Kui aga teenindusjuhil on mure teenindajatega, kes töö ajast kipuvad korraldama või arutlema oma isiklkke asju, on väga lihtne oma kolleegidele meelde tuletada, mis hetkest algab tööle keskendumine ja mis hetkest tegeleme isiklike teemadega.

Soovitus:

Ennetage situatsioone, kus teenindajal ei ole võimalik rinda panna nimesilti (nimesilt jäi koju, kadus ära või läks katki). Selleks hoidke varuks tühje nimesilte või nimekleepse, millele saab statsionaarse nimesildi puudumisel kirjutada käsitsi oma nime. Oluline on, et ei tekiks olukorda kus teenindaja viibib teenindusruumis nimesildita.

6. Meeskonda liitev

Tugeval ettevõttel on tugev, ühtehoidev meeskond. Ühtsuse loomiseks on mitmeid võimalusi, kuid üks tõhus variant on luua nimesildist sümbol, mille üleandmisega uuele töötajale, peale sisseelamisprotsesside läbimist, tunnistatakse inimene täieõiguslikuks meeskonnaliikmeks. Sellise kaaluga nimesilti kandvate meeskonnaliikmete vahel on parem sünergia, vähem vastuolusid ja lahendusteni jõutakse kiiremini.

Mure nimedega võib tekkida ka suuremas meeskonna. Nägu on tuttav, kuid nime ei tea. Sellistest situatsioonides on samuti nimesilt heaks abivahendiks oma kolleegi poole nimeliselt pöördumiseks.

Soovitus:

Viige oma ettevõttes sisse nimesildi kandmise traditsioon, kus nimesilti kannavad mitte ainult eesliini töötavad inimesed, vaid kõik meeskonnaliikmed, kuni juhini välja.

_____________________________________________________________

Tänan Teid, et leidsite aega lugemiseks ja kaasa mõtlemiseks. Piret-5
Kui tekkis küsimusi või soov mõtteid vahetada, võtke palun julgelt ühendust.
Piret Bärg, superviisor/ +372 56 566 899/ piret@teenindus.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.