Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.

Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset. Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.

Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.
Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.

 

Valdkonnapõhine konkurss

Konkurentsitingimustes on ettevõtetel oluline teada kuidas hindab klient nende teenindust. Selleks on hea aeg-ajalt panna ennast konkurentidega ühele joonele ja lasta kliendil ennast võrrelda.

Kasutegur

Kõige pikaaegsem valdkonnapõhine konkurss, mida oleme korraldanud, on “Teeninduse Teemant ilumaailmas”. Osalejad on kinnitanud, et konkursist osalemine on neile kasu toonud:

Konkurss võimaldab teada saada oma positsiooni konkurentide seas. Lisaks saab teada, mida klient hindas kõrgelt ja mida veel teenindusest ootab. See on tõeliselt väärt info, mis annab selged juhised kuidas oma teenindust täiustada.

Teie võimalus

Andke julgelt teada kui olete huvitatud konkursist oma teenuse valdkonnas. Kui Teie ettevõttega sama teenust pakub veel kasvõi üks ettevõte, siis on võimalik korraldada põnev ja kasutoov võistlus.


Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.
Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.

Konkurss kaubanduskeskuses

Kaubanduskeskustes pakuvad oma kaupa ja teenuseid nii väikesed kui suured ettevõtted. Kõik koos loovad nad kaubanduskeskuse kuvandi. Oluline on, et kõik teenusepakkujad tajuvad oma vastutust selle kuvandi loomisel.

Kasutegur

Konkursil on mitmeid väärtusi ja lisavõimalusi, kuid peamine neist on innustada ettevõtteid panustama kaubanduskeskuses püsiva ja ühtlaselt kõrge teeninduskvaliteedi loomisele. Nii püsib kliendi jaoks kaubanduskeskus atraktiivsena ka homme.

Teie võimalus

Konkurss on üks tõhusamaid võimalusi innustada erinevaid ettevõtteid keskenduma korraga ühele teemale – klienditeenindusele. Saame konkursi korraldamisel olla Teile usaldusväärseks partneriks.


Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.
Kuidas tõsta oma ettevõtte teeninduse taset? Motiveeriv lahendus: Konkursid ettevõttes, kaubanduskeskuses, teenuse valdkonnas.

Firmasisene konkurss

Sageli on teenindusjuhtidel küsimuseks kuidas kinnistada teenindajatel koolitustel saadud teadmisi ja innustada neid järjepidevalt täiustama oma teenindusoskusi.

Kasutegur

Konkurss on hea võimalus kannustada ja julgustada teenindajaid pakkuma klientidele paremat teenindust, hoides nii meeskonna tähelepanu olulisemal – kliendi ja teenindaja suhtlusel, kus sünnib tegelik väärtus.

Teie võimalus

Firmasisesed teeninduskvaliteedi konkursid on kasvav trend, sest võimaldab motiveerida teenindajaid enam keskenduma klientide paremale teenindamisele. Konkurss innustab ka teeninduskoolitustel omandatud teadmisi töös aktiivselt rakendama.

Konkursi läbiviimisel on oluline:

  • tagada ülesehituse mõistetavus ja kasutegur meeskonna silmis;
  • kaasata sõltumatu ekspert;
  • tulemuste professionaalne analüüs ja tagasiside meeskonnale.

Oleme analoogseid konkursse läbi viinud erinevates teenindusasutustes ja oskame kindlasti Teile nõu ja jõuga abiks olla.